A to Polska właśnie

A to Polska właśnie

W programie utwory: A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C.K. Norwida, Z. Krasińskiego, fragmenty "Wesela" S. Wyspiańskiego

wykonanie - DOMINIKA FIGURSKA 

oprawa muzyczna - MICHAŁ DUDZIŃSKI