Uchylamy się dla Was!

Zarządzenie nr 12/MOK/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dnia 07.09.2020 roku

1 Deklaracja uczestnika MOK Kobyłka

2 Deklaracja zapoznania - dorosły

3 Deklaracja zapoznania - dziecko

4 Zgoda na przetwarzanie wizerunku dorosły

5 Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka