Urząd Miasta Kobyłka MOK | ONLIN Facebook  Mapa strony Biuletyn informacji Publicznej

pluk

metody wranke

Termin:

Zajęcia w czwartki g. 17 oraz w poniedziałki g. 17 

Dla kogo:

Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 5 roku życia oraz z osobami dorosłymi mającymi problemy w następujących obszarach:

 • Trudności w nauce
 • Problemy w nauce czytania i pisania
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
 • Problemy logopedyczne
 • Problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję
 • Problemy w lateralizacji
 • Problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze)
 • Problemy ze słyszeniem wynikające ze starzenia się układu słuchu.

Metoda:

Blisko 15% dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem.

Problemy szkolne coraz częściej związane są z deficytem w zakresie percepcji, czynności ruchowych, uwagi, prawidłowej pracy funkcji wzrokowych, słuchowych i integracja między nimi.

Dzieci objęte ryzykiem występowania tych deficytów nie są zdolne do zapamiętywania wzorców dźwiękowych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Jeśli nie wiedzą jakie jest właściwe brzmienie słowa, nie wiedzą również z jakich głosek i liter powinno się ono składać. Niektóre z dzieci zaczynają czytać za pomocą innych strategii (np. próbując czytać słowa całościowo po konturze bez rozpoznawania ich struktury). Czytanie w ten sposób nie uczy czytać metodą analityczno-syntetyczną, zatem dziecko nie odczytuje każdej kolejnej napisanej litery. Nie tworzy zatem wewnętrznych obrazów słów.

Jednym z ekspertów zajmujących się tym obszarem był Fred Warnke, który opracował metodę wykrywania i treningu tych deficytów. Udowodnił, że jedną z najważniejszych przyczyn dysleksji

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Unikatowość metody stosowanej przez terapeutów wynika z zaangażowania pacjenta w trening (ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce).ji i afazji są zaburzenia przetwarzania słuchowego. Uważał również, że można je zredukować lub zminimalizować stosując odpowiedni trening

Efekty pracy:

 • poprawia koncentrację uwagi,
 • zwiększa szybkość zapamiętywania pojemność pamięci,
 • usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową,
 • prowadzi do automatyzacji przetwarzania spostrzeżeń wzrokowych, słuchowych, zdolności motorycznych,
 • podnosi poziom umiejętności czytania, pisania, mówienia; przyspiesza naukę tych umiejętności u dzieci                

Metoda Warnkego stosowana jest przez profesjonalistów na całym świecie min. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii a od 2010 roku również w Polsce.

 • Metoda Warnkego zyskała uznanie dzięki mocnym podstawom naukowym oraz zestandaryzowanej metodologii diagnozy i treningu
 • Trening jest indywidualnie dobierany do klienta
 • Podczas całego procesu terapeutycznego – pacjent aktywnie uczestniczy w procesie treningowym.
 • Trening pozwala to na skuteczną pomoc pacjentowi z dysleksją, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, problemami w czytaniu i pisaniu oraz nauce
 • Skuteczność terapii Metodą Warnkego została potwierdzona w wielu badaniach naukowych.

Grupa:

W grupie uczestniczy 5 osób,  koszt 4 zajęć to 320 zł.

Kasa czynna:
pon-czw : 12:00 -20:00
pt : 10:00 - 18:00

Sekretariat czynny:
08:00 - 16:00 (Pon - Pt) 

Godziny otwarcia MOK:
Pon. - Pt. 08.00 - 22.00
Sobota 08:00 - 16:00
Niedziela nieczynne