Urząd Miasta Kobyłka MOK | ONLIN Facebook  Mapa strony Biuletyn informacji Publicznej

Neurostacja - Piękny Umysł

ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA

Neurostacja zaprasza na badanie profilaktyczne Ośrodkowego Układu Nerwowego wiek od lat 4 do 100

 

Zajęcia grupowe TUS z Metodą Warnke podnoszące funkcjie pamięci i koncentracji.

Co tygodniowe zajęcia, trwające 50 min, podczas których rozwijamy różnorodne umiejętności: zawierania znajomości, inicjowania rozmowy, słuchania i zadawania pytań, odmawiania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki oraz dyskutowania. Ponadto skupiamy się na emocjach, uczuciach i potrzebach – dzieci i młodzież uczestniczące w TUS-ach uczą się rozpoznawania i okazywania swoich emocji oraz potrzeb w sposób nie tylko skuteczny, ale również akceptowalny społecznie. Dodatkowo pracujemy Metodą Warnke wypłycając dysleksjię oraz podnosząc funkcje pamięci. Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego.

Grupa chłopięca 6 osób – g. 18 poniedziałek

Grupa dziewczęca 6 osób – g. 18 wtorek

Grupa mieszana 6 osób – g. 9  sobota

4 spotkania koszt. 320 zł.

Kwalifikacje do grup pod numerem 666 609 161

Metoda Warnkego – trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny. Unikatowość metody stosowanej przez terapeutów wynika z zaangażowania pacjenta w trening (ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce). Odpowiedzi uzyskane przez pacjenta w czasie diagnozy porównywane są do norm wiekowych, na podstawie których terapeuta tworzy plan treningowy. Zgodnie z założeniami metody Warnkego, trening dostosowywany jest do posiadanych w danym momencie umiejętności pacjenta.

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci (metoda Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a) to – oparta na teorii kognitywnego nauczania społecznego – forma regularnego treningu grupowego. Uczestnictwo w zajęciach TUS dla dzieci niesie za sobą szereg korzyści – najważniejsze z nich to:

o   poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;

o   zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;

o   zmiana doświadczeń i przeżyć w sytuacjach społecznych.

 

Analiza wskazuje poziom aktywności mózgu, jest także istotnym markerem Alzhaimera, Parkinsona, depresji a także wskazówką dotyczącą przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Procesy chorobowe mózgu zaburzają funkcjonowanie poszczególnych pól, co wywołuje zaburzenie funkcji przez nie kontrolowanych. Najlepszą metodą do oceny funkcji poszczególnych części mózgu jest badanie EEG (elektroencefalograficzne), rejestrujące czynność bioelektryczną mózgu przy pomocy elektrod, które umieszczone są na powierzchni głowy. Dla każdego stanu fizjologicznego jak i patologicznego w zapisie EEG pojawiają się odpowiednie fale. Zmiana fal z „negatywnych” na „pozytywne” (częstości ich występowania) powoduje, że stan kliniczny pacjenta ulega poprawie.

Zastosowanie metody EEG Biofeedback w rehabilitacji OUN (Ośrodkowego Układu Nerwowego) ma wysoką efektywność w uszkodzeniach, które wynikają z przyczyn organicznych:

  • niedokrwienne udary mózgu
  • wylewy krwi do mózgu (udary krwotoczne)
  • urazy powypadkowe
  • problemy neurologiczne (m.in. wczesny Alzheimer)
  • interwencje neurochirurgiczne (z różnych przyczyn)

W wyniku treningów Neurofeedbacku, przywracane są utracone funkcje intelektualne. Metoda ta jest także skuteczna w przypadku:

  • zaburzeń pamięci, przede wszystkim krótkotrwałej
  • zaburzeń koncentracji uwagi
  • zaburzeń funkcji poznawczych (m.in. mowy, pisania, czytania)
  • chwiejności emocjonalnej

 

Zapraszamy także do zapoznania się z rehabilitacją w formie hipoterapii która w pełni korzysta z dorobku naukowego terapii poznawczo behawioralnej.

Sprawdza się także w terapii uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego gdzie występuje wzmożone napięcie mięśni (spastyczność), szczególnie kończyn górnych i dolnych. Podstawowym warunkiem usprawniania jest obniżenie spastyczności.

 

Polecana jest także dla naszych pociech, ponieważ stan dzieci poprawia się podczas jazdy konnej i kontaktu ze zwierzęciem. Dla wielu dzieci nawiązanie uczuciowej więzi z koniem wspomaga rozwój samodzielności i wzmacnia poczucie własnej wartości.

neurostacja

POBIERZ I WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ

Kasa czynna:
pon-śr : 15:00 -20:00
wt-czw : 12:00 - 20:00
pt : 10:00 - 18:00

Sekretariat czynny:
pon - pt : 08:00 - 16:00

Godziny otwarcia MOK:
pon. - pt. 08.00 - 22.00
sobota 08:00 - 16:00
niedziela : nieczynne